Kome je namijenjena terapija?

Za terapije nema ograničenja znači da je namijenjena svima pod uvjetom da se mogu svjesno i aktivno uključiti u nju. Neophodno je sudjelovanje klijenta u procesu jer se suočava s vlastitom odgovornošću za svoje tegobe i za svoje zdravlje. Klijent sam odlučuje koliko će se duboko uključiti u proces i do koje razine je spreman ići.


Koliko terapija je potrebno?

Broj potrebnih terapija ovisi o težini tegobe koja se razrješava. Nekada je dovoljna i jedna terapija ako je u toku procesa kod klijenta došlo do potpunog oslobađanja zablokirane energije i razumijevanja kako je ona utjecala u svakodnevnom životu. Ponekad tegoba može biti takva da je potrebno više terapija kako bi se ona razriješila pogotovo ako je to nešto što je trajalo tijekom dužeg vremenskog perioda. Više terapija će imati i oni klijenti koji žele kontinuirano raditi na sebi.


Kako znamo da je terapija bila uspješna?

Uspješnost terapije ocjenjuje se tek kada se klijent vrati u svakodnevni život i provjeri da li je tegoba nestala ili je još uvijek prisutna. Ako je tegoba još uvijek prisutna znači da blokada nije u potpunosti razriješena. Ponekad je potrebno proći kroz nekoliko procesa da se tegoba potpuno otkloni, a ponekad mogu postojati i dublji uzorci blokade koje terapeut u prethodnoj terapiji nije otkrio.


Kolika je cijena karmičke terapije?

Terapija karmičke dijagnostike: 50 eur (376,73 kn)
Intenzivna terapije karmičke dijagnostike: 40 eur (301,38 kn)

Terapiju karmičke dijagnostike vodi Bojan Đurović, terapeut karmičke dijagnostike.
Informacije i dogovor termina: info@arbor.hr