Koliko terapija je potrebno?

Broj potrebnih terapija ovisi o težini tegobe koja se razrješava. Nekada je dovoljna i jedna terapija ako je u toku procesa kod klijenta došlo do potpunog oslobađanja zablokirane energije i razumijevanja kako je ona utjecala u svakodnevnom životu. Ponekad tegoba može biti takva da je potrebno više terapija kako bi se ona razriješila pogotovo ako je to nešto što je trajalo tijekom dužeg vremenskog perioda. Više terapija će imati i oni klijenti koji žele kontinuirano raditi na sebi.

Poveznice

broj potrebnih terapijakako se očistiti od negativne energijekako zaštititi sebe od negativne energijeoslobađanje blokirane energije