Četvrta čakra: Anahata čakra

Anahata znači neoštećen, neokrnjen i tvori samo središte čovjeka, te povezuje donje tri čakre, koje su povezane s instinktima, s gornje tri čakre više ljudske svijesti. Učestali nazivi su još i četvrta čakra, prsno središte, srčana čakra. Smještena je u visini srca, u sredini prsa.

Na četvrtoj čakri dolazimo u kontakt sa sobom. Ova čakra pokazuje kakav odnos imamo prema sebi, a posljedično i prema drugima. Možemo li prihvatiti sebe upravo takvima kakvi jesmo i možemo li voljeti sebe. Na ovoj čakri bi trebali moći osjetiti svoju istinu, u smislu energije, sposobnosti, emocija... to sam ja u svakom trenutku takav kakva/kakav jesam. Ako u tome uspijemo dolazimo u stanje mira.

Blokada ove čakre može se manifestirati kao velika tuga čiji je uzrok mogla biti neka teška povreda od bliske osobe. U karmičkoj dijagnostici učimo kako opustiti i dopustiti da taj osjećaj tuge prožme naše tijelo. Učimo kako taj osjećaj podijeliti s osobom koja ju je uzrokovala i na kraju kako oprostiti za nanesenu povredu. Na četvrtoj čakri osvještavamo svoje želje i potrebe. Učimo kako izraziti to što želimo, te kako otvoreno prihvatiti i davati poklone i ljubav.

Četvrta čakra: Anahata čakra

Poveznice

kako dati ljubavkako izraziti i zadovoljiti svoje potrebekako izraziti svoje emocijekako oprostitikako oprostiti drugomkako oprostiti ljudimakako oprostiti sebikako oprostiti za nanesenu povredukako otvoriti srčanu čakrukako potpuno otvoriti srčanu čakrukako prebroditi tugukako prihvatiti ljubavkako prihvatiti sebekako primati ljubavkako probuditi ljubav prema sebikako pružiti ljubavkako si pomoci kod tugekako zavoljeti sebekontakt sa sobomljubav prema sebi